RINGS

KUNDAN BOLD RING

$ 210.00

1 Only
KUNDAN TOURMALIN RING
KUNDAN TOURMALIN RING

$ 140.00

FLOWER KUNDAN TOURMALINE RING
FLOWER KUNDAN TOURMALINE RING

$ 100.00

Green Triangle Ring
Green Triangle Ring

$ 50.00

1 Only
KUNDAN GOLDEN RING
KUNDAN GOLDEN RING

$ 95.00

1 Only
KUNDAN PEARL DROPS RING
KUNDAN PEARL DROPS RING

$ 70.00 New

1 Only
NAMRA RING
NAMRA RING

$ 95.00 New

STAR KUNDAN RUBY RING
STAR KUNDAN RUBY RING

$ 90.00

1 Only
VARTULA RING

$ 140.00 New

KUNDAN PEARLS RING
KUNDAN PEARLS RING

$ 85.00 SOLD OUT

KUNDAN RUBY PEARLS RING
KUNDAN RUBY PEARLS RING

$ 155.00

STAR KUNDAN GREEN RING
STAR KUNDAN GREEN RING

$ 90.00

1 Only
RUBY LOZENGE STATEMENT RING
RUBY LOZENGE STATEMENT RING

$ 90.00

1 Only
CHARIS RING

$ 95.00